Hanko: Kuvia Suomen siirtolaisuushistoriasta

Terveisiä Hangosta! Greetings from Hanko!

Näkymä Hangosta Puistovuorilta. View of Hanko from "Puistovuoret" (Park mountains)

Näkymä Hangosta Puistovuorilta.
View of Hanko from ”Puistovuoret” (Park mountains)

Tuulisessa mutta keväisessä säässä tein viime viikonloppuna päiväretken Suomen eteläisimmälle niemenkärjelle Hankoon. Kesäkaupunki oli tyhjä ja odotti vielä lämpimämpää säätä, mutta kävelykierros kaupungilla paljasti monia mielenkiintoisia maamerkkejä Suomen suuresta maastamuutosta.

It was a very blustery and yet spring-like day last Sunday when I made a day trip to Hanko, the southernmost tip of the Finnish mainland. This small town doesn’t come alive before summer safely arrives but a walk around town revealed many interesting landmarks from the great emigration.

luonnonsatama_1

Hiekkarantoja, jyrkkiä graniittikallioita ja tuulen piinaamia mäntyjä.
Sandy beaches, steep granite rocks and pine trees weathered by fierce winds.

Hanko on aina ollut luonnollinen satama- ja ankkurointipaikka. Merenkulun lisäksi Hankoniemi on ollut tärkeä valtakunnan puolustukselle Suomenlahden lukkona. Ruotsalaiset alkoivat linnoittaa Hankoniemeä jo 1600-luvulla. Hangon kaupunki perustettiin 1874, koska Suomi tarvitsi talvisataman.

Hanko has always offered a natural harbor and anchoring spot. In addition to being important for seafarers, the Hanko peninsula has played an important part in the defense of the realm. The Swedes began the fortification of Hanko in the 17th Century. The City of Hanko was founded in 1874 because Finland needed a harbor that could stay open throughout the winter.

Hangon kylpylän seurahuone, nykyinen Casino, on  Waldemar Aspelinin suunnittelema rakennus vuodelta 1910. The Casino, traditional focal point for the visitors taking the waters in Hanko, by architect Waldemar Aspelin was built in 1910.

Hangon kylpylän seurahuone, nykyinen Casino, on Waldemar Aspelinin suunnittelema rakennus vuodelta 1910.
The Casino, traditional focal point for the visitors taking the waters in Hanko, by architect Waldemar Aspelin was built in 1910.

Hankolaiset tarvitsivat kuitenkin myös kesäelinkeinon.  Vuonna 1879 rakennettiin kaupunkiin kylpylä. Kylpylän kukoistuskausi sijoittui ennen ensimmäistä maailmansotaa, jolloin se oli Suomen hienoin kylpylä ja venäläiset kylpylävieraat kansoittivat kaupungin.

However, the inhabitants of Hanko also needed to make a living during the Summer months. In 1879 the Hanko Spa was built. The best years of the Spa were just before the first world war when  it was the grandest Spa in all of Finland and people from St. Petersburg and Moscow came to take the waters in droves.

Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön (SHO) siirtolaiskonttori Bulevardilla. Takapihalla toimi siirtolaishotelli. The Finnish Steamboat Company's emigration office at Bulevardi. At the back of the house was the company's emigrants' hotel.

Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön (SHO) siirtolaiskonttori Bulevardilla 15.
The Finnish Steamboat Company’s emigration office at Bulevardi 15.

Hangon suurin merkitys Suomen historiassa tuli kuitenkin maahanmuuton saralla. Suomesta lähti 1865-1930-luvuilla noin 400 000 ihmistä Pohjois-Amerikkaan.
Siirtolaisuuden huippukausi sijoittui vuosien 1899-1914 väliselle ajalle. Suurin osa siirtolaisista lähti Suomesta Hangon kautta.

Hanko’s greatest role, however, was played out as the stage for the great Finnish emigration wave. Between 1865 and around 1930 approximately 400 000 people left Finland for North America. The great emigration years were between 1899 and 1914. The majority of the emigrants left Finland via Hanko.

Vuoden 1891 mennessä Hangossa oli 11 eri laivayhtiön edustajaa. Laivat kuljettivat emigrantteja Hangosta Tukholman, Kööpenhaminan tai Lyypekin kautta eteenpäin kohti Amerikkaa. Varustamoiden kilpailu matkustajista oli kova mutta lopulta kilpailun voittajaksi muodostui Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiö (SHO).  Valtio tuki SHO:n linjaa, jolla kuljetettiin myös rahtia, etenkin maatalouden tärkeintä vientiartikkelia Britanniaan: voita. Näin SHO:n Hangon-Hullin linjasta tuli varsinainen suuri siirtolaislinja.

There were eleven different shipping companies operating out of Hanko by the year 1891. The ships took the emigrants from Hanko via Stockholm, Copenhagen or Lübeck on towards the final destination in America. The competition for paying customers was fierce but in the end the Finnish Steamboat Company (SHO) established itself as the most important shipping company for the emigrants. The state supported the SHO line, which also transported export goods, in particular the most important farming export product to Britain during this time, i.e. butter. The line from Hanko to Hull, England became the main emigrant line.

Siirtolaiskonttorin sijaitsi vain kivenheiton päästä rautatieasemalta ja sen takapihalla toimi siirtolaishotelli ja pankki. The emigrants' office is situated just a stone's throw from the railway station and at the back of the house there was an emigrants' hotel and a bank.

Siirtolaiskonttorin sijaitsi vain kivenheiton päästä rautatieasemalta ja sen takapihalla toimi siirtolaishotelli ja pankki.
The emigrants’ office was situated just a stone’s throw from the railway station and at the back of the house there was an emigrants’ hotel and a bank.

Hangossa majapaikat olivat alussa alkeellisia. Vuonna 1902 SHO rakennutti rautatieaseman lähelle Bulevardille uuden siirtolaishotellin, joka pystyi majoittamaan n. 300 henkeä.  Samalla tontilla sijaitsi myös siirtolaiskonttori sekä pankki. 

In the beginning accommodation in Hanko was very spartan. In 1902 the Finnish Steamboat Company built an emigrants’ hotel on Bulevardi near to the railway station. The hotel could accommodate up to 300 persons. On the same lot stood the emigration office and a bank.

Hankoon saavuttiin useimmiten lähtöä edeltävänä päivänä ja ennen lähtöä siirtolaisilla oli paljon asioita, joita piti vielä hoitaa. Siirtolaiskonttorissa oli täytettävä kyselykaavake, johon piti kirjoittaa henkilö- ja kotipaikkatiedot sekä matkanpää. Myös lippu oli ostettava, ellei sitä vielä ollut hankittu. Pankista piti lunastaa ns. vekseli, eli maihinnousuraha. Kuittia vastaan rahasumma saatiin takaisin tulosatamassa. Näin Amerikan viranomaiset pystyivät olemaan varmoja siitä, että maahanmuuttaja pystyi elättämään itsestään vaikkei heti saanut työpaikkaa uudessa kotimaassaan. Vuoden 1903 jälkeen järjestettiin myös lääkärintarkistuksia.

Usually the emigrants arrived in Hanko only the day before the ship’s departure and before they could step aboard, there were many things to be taken care of. You had to fill out a form at the emigrants’ office with your name and the address of the home you had left behind as well as your destination. Also, if you hadn’t yet got a ticket, you had to buy one. At the bank you were obliged to draw a bill, a so called disembarkation bill. You received your money back only when you arrived at your port of destination. This way the American authorities had some guarantee of a person’s ability to support him- or herself even if they didn’t get a job in their new country straight away. After 1903 doctor’s examinations were also performed here.

Venäläisten juutalaissiirtolaisten hotelli. The Russian-Jewish emigrant hotel.

Venäläisten juutalaissiirtolaisten hotelli.
The Russian-Jewish emigrant hotel.

Myös Venäjältä tuli siirtolaisia, jotka Hangon kautta olivat matkalla Amerikkaan. Keväällä 1906 Hankoon ilmestyi yllättäen tuhansia venäläisiä, kun SHO:n asiamiehet olivat mainostaneet Hangon-Hullin linjaa aina Odessassa saakka. Venäjällä juutalaiset olivat joutuneet vainon kohteeksi ja monet lähtivät siksi siirtolaisiksi Pohjois-Amerikkaan. Tässä tilanteessa moni ilmeisesti halusi mielummin lähteä matkaan suomalaisella laivalla suomalaisesta satamasta.

There were emigrants in Hanko on their way to America from Russia, too. In the Spring of 1906 thousands of Russian Jews turned up in Hanko. They had been told of the emigration route from Hanko to Hull by SHO agents as far away as Odessa. The Jews in Russia suffered from pogroms and many decided to seek a new life in America instead. In this situation many of them apparently preferred a Finnish ship from a Finnish port.

Alussa tilanne oli kaoottinen kun näille odottamattomille lähtijöille ei löytynyt tarpeeksi majapaikkoja. Lopulta SHO osti yhdessä juutalaisten siirtolaisuutta edistävän yhdistyksen kanssa uuden rakennuksen, josta tuli nimenomaan Venäjän juutalaisten hotelli. Hotelli pystyi majoittamaan n. 400 henkeä. Kun siirtolaisuus ennen ensimmäistä maailmansotaa väheni, ei erillistä venäläishotellia enää tarvittu.

In the beginning the situation was chaotic because there was not enough accommodation available to the unexpected new arrivals. In the end, SHO, together with an association for the advancement of Jewish emigration, bought a new building, which offered accommodation especially to Russian Jews. The hotel could offer bed space to around 400 persons. When emigration slowed down just before the first world war, there was no longer any need for a separate hotel.

Upeat, uljaat graniittikalliot ihan Casinon vieressä ovat yhä luonnollinen seurustelupaikka. The massive granite rocks by the Caino are still a natural gathering spot.

Upeat, uljaat graniittikalliot ihan Casinon vieressä ovat yhä luonnollinen seurustelupaikka.
The massive granite rocks by the Casino are still a natural gathering spot.

Useimmiten lähtö eteenpäin oli jo seuraavana päivänä. Pakollisten matkaselvitysten jälkeen aikaa vietettiin hotellissa lehtiä lukien, seurustellen, korttia pelaten ja eväitä syöden.  Joskus saattoi kuitenkin joutua odottelemaan laivaa useita päiviä. Silloin siirtolaisilla oli tapana tanssia Hangon suurilla sileillä rantakallioilla. Yhä vieläkin kallioita Casinon lähellä kutsutaan siirtolaiskallioiksi.

For the majority of emigrants, the departure would be the next day. After the obligatory last preparations were made, people usually awaited their departure at the hotel reading newspapers, playing cards or eating the food they had brought with them. Sometimes, however, you had to wait for your ship for several days. If so, the emigrants used to gather at the large, flat granite rocks by the sea to dance. The rocks by the Casino are still called the ”emigrants’ rocks” today. 

Siirtolaislaivat lähtivät illalla. Alussa viikottainen lähtöpäivä oli lauantai, mutta 1904 se muuttui keskiviikoksi, koska suomalainen voi piti saada tuoreena Englannin markkinoille maanantaiksi. 

The emigration ships left in the evening. In the beginning the weekly departure day was Saturday but in 1904 that was changed to Wednesday because the butter carried over on the same ship had to be available fresh at the markets in Britain on Monday. 

Suomi-Seura ry:n muistimerkki Suomesta lähteneille siirtolaisille seisoo meren rannassa, Merikadulla. The Finland Society memorial to those who emigrated from Finland stands by the seaside, on Merikatu.

Suomi-Seura ry:n muistomerkki Suomesta lähteneille siirtolaisille seisoo meren rannassa, Merikadulla.
The Finland Society memorial to those who emigrated from Finland stands by the seaside, on Merikatu.

Hangon rantakallioilla, aivan kaupungin keskustassa, seisoo muistomerkki, joka pystytettiin vuonna 1967 vuosien 1880-1930 suuren siirtolaisuuden muistoksi. Muistomerkin suunnitteli kuvanveistäjä Mauno Oittinen ja ja siinä kolme pronssikurkea kohoaa lentoon. Sen pystyttivät Suomi-Seura ry. ja 93 monumentissa mainittua Suomen kuntaa, jotka olivat menettäneet väestöstään vähintään 10 % siirtolaisuudelle.

On the Hanko seaside rocks, right in the center of town, stands a memorial to the great wave of emigration from Finland during 1880-1930. It was erected in 1967 and was created by sculptor Mauno Oittinen. The monument depicts three cranes taking off. Finland Society and 93 municipalities, who lost at least 10 % of their inhabitants as a result of this emigration, commissioned the monument.

Amerikan puolella Floridassa on Lake Worthissa samanlainen muistomerkki. Sen lahjoitti hankolainen Tor Söderholm, joka oli itsekin Amerikan-siirtolainen. Siinä kaksi kurkea laskeutuu määränpäähänsä. Yksi on jäänyt matkalle – ehkäpä Hankoon.

On the other side of the Atlantic, in Lake Worth, Florida, stands a sister monument. It was donated by Tor Söderholm from Hanko, who was himself an Finnish-American immigrant. This monument depicts two cranes landing at their destination. One is left behind – in Hanko perhaps.

Lähde:
Siirtolaishistoriaa Hangon kaupungin kotisivulla (in Finnish)

Siirtolaisuusinstituutti

Mainokset
Kategoria(t): Amerikansuomalaiset, historiaa, Suomi-Seura, ulkomaille muutto Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Yksi vastaus artikkeliin: Hanko: Kuvia Suomen siirtolaisuushistoriasta

  1. Tina Nordqvist sanoo:

    Toukokuussa 2014 Hullin kaupungin roolia suomalaisten siirtolaisuushistoriassa muistetaan paljastamalla muistolaatta.
    In May 2014 Hull’s role in Finnish migration history is to be marked with the unveiling of a commemorative plaque.

    http://www.bbc.com/news/uk-england-humber-27389795

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s